Cymun Bendigaid

Os ydych am addoli trwy gyfrwng y Gymraeg, mae yna groeso i chi ymuno gyda ni pan weinyddir y Cymun Bendigaid ar y cyntaf, trydydd a`r pumed Sul yn y mis am 9.00 o`r gloch

9.00 y.b. ar y Sul 1af, 3ydd a’r 5ed yn y mis

Croeso cynnes iawn i bawb.  Ymholiadau: David Jones Ffôn 01792 204520  e-bost:David Jones